Prisijungimas
Testų bankas
Testų banke jau yra 3694 testai, kuriuos galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar daugiau!
DalykasTestai
Matematika647
Anglų kalba583
Istorija451
Informacinės technologijos251
Geografija233
Lietuvių kalba232
Fizika220
Pradinė mokykla172
Rusų kalba171
Biologija131
Sistemos statistika
Užregistruota mokyklų2,969
Užregistruota mokytojų32,265
Sukurta testų244,713
Sukurta klausimų7,896,550
Atlikta testavimų211,870
Moksleivių, atlikusių testavimą, skaičius2,419,518
Partneriai 


Kalbos kultūra, rašyba, skyryba. Testas 1


Klausimas #1


Ištaisykite kalbos klaidas.  

 Gražus mūsų miestas Kaunas . Vairuotojas , sustokit prie sankryžos. Yra pasiūlymai ? Jei pasiūlymai neatsiranda , skaitysim , kad nutarimas priimtas. Mūsų tarpe atsiranda keistuoliai , kurie ir žiemos metu vaikšto basomis . Vidurinė mokykla Nr. 1 vėliau gavo rašytojo vardą. Širvintos-Vilnius kelias jau atremontuotas . Žmogaus gyvenime būna ir potvyniai , ir atoslūgiai  . „Panorama“ kas vakarą prasideda dvidešimt valandų trisdešimt minučių.

Išvykdamas iš namų, visada pabučiuoju mamos skruostą. Įrankiniame ceche revizinė komisija rado kažkokių tai pažeidimų. Ne visi galėjo suprasti jo kalbos turinio . Yra žmonės , kurie uždirba daugiau tūkstančio litų per mėnesį. Kelinto turime atlikti kasos patikrinimą ? Padidinto jautrumo vaikai kažkaip tai ypatingai reaguoja į muzikos garsus. Atostogų eisiu nuo kovo trečio iki devyniolikto , viso šešiolika kalendorinių dienų. Man reikia ne daugiau penkių litų į dieną . Mūsų šalyje privataus vizito lankosi nemaža užsienio svečių.

Gintaras , atsiųsk man čekį šimtas devyniasdešimt litų sumai . Nors gaminį grąžino perdirbimui , firma visai neturi lėšų apmokėjimui . Mane visada žavi dainos artistų atlikime Stasio Žlibino žodžiams . Techninės literatūros teksto įsisavinimui man reikia kur tai ne mažiau dviejų paskaitų. Gamybos išlaidos naujo ketvirčio pradžiai lieka kaip taisyklė [pradžioje paprastai lieka] tokios pat. Siunčiame jūsų žiniai ir vykdymui [jums susipažinti ir vykdyti] šį potvarkį, o visa kita – kaip medžiagą pamąstymui . Kai iškėlė ir pasiūlė balsuoti, mudviejų žvilgsniai akimirkai susidūrė. Pasta dantims ir tepalas batams vienodame įpakavime . Vamzdžių sandūrų izoliacijai naudojamos pasenę izoliacinės medžiagos. Gyventojų apklausos davinius pristatykite kovo penktai dienai, ne vėliau šios savaitės .

Aš atstovauju mokyklą , savo elektrotechnikos specialybės trečią kursą . Eisime draugą pasveikinti septinto kovo vakare. Nauji vyriausybės sprendimai sveikatos sistemą padarytų visiems prieinama ir saugia . Kažkurias abejones manyje sukėlė teisėtvarkos įstatymų aiškinimas. Svarstantieji susirinkimo metu įnešė svarbias korekcijas ir naujus pasiūlymus . Aš vykstu į Vilnių atsiimti dokumentus , nes mane kažkodėl tai nebetraukia technikos mokslai. Visi studijuojantys darė, daro ir darys klaidas , bet vis tiktai reikia stengtis sekti gerus pavyzdžius ir nepamiršti sakomus patarimus .

Jeigu nori išlikti sveiku , protingu ir savarankišku , kasdien perskaityk ne mažiau trijų išmintingų patarimų, kuriais prikimšti laikraščiai ir žurnalai. Neįregistruotas dokumentas tampa negaliojančiu . Gerbiami absolventai! Būkit gyvenime tvirtais, nebijančiais sunkumų, savarankiškais ! Deja, nei turtas, nei pinigai nepadarė jos laiminga . Darbuotojus, pažeidus įstatymus, atleisime įstatymu nustatyta tvarka. Bendravimo kultūra reikalauja būti labiau atidesniu savo pašnekovo atžvilgiu . Mielas ponas Jonas , pabūk susirinkimo pirmininkas . Geru pavyzdžiu man visada išliks senelis.

Jau du metai dirbu dviejuose etatuose ir dar priedo antraeilėse pareigose . Tekstą reikia pateikti kompiuteriniame variante . Geras maistas turi savyje ir mineralines medžiagas . Man gyvenimo prasmė glūdi tikslo siekime , idealų pasirinkime ir savojo aš kūrime . Avarijos rezultate visą savaitę teta išgulėjo komos būklėje . Statybų užbaigimui iš fondo išskirta kažkur nemažiau penkiasdešimt tūkstančių litų, tame skaičiuje dvidešimt su virš tūkstančių montavimo darbų atlikimui . Šventė praėjo aukštame lygyje , ko pasėkoje pagrindinis jos organizatorius Irena iš mūsų aukšto buvo atžymėta garbės raštu ir išvyka į Rygą kaip studentų aktyvo narys . Tėvų nesirūpinimo išdavoje jaunos mergaitės, praradę savikontrolę, laiką leidžia neaiškiose draugijose. Pirmoje eilėje turiu gauti reikiamos literatūros, nes semestro bėgyje man paskyrė atlikti kelerius savarankiškus darbus  

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #2


Įrašykite praleistas raides  

Visą dieną ir naktį žaizdras neužgeso, iki dangaus kibirkštįs lakstė, visą dieną kūjis dundjo – nukalė kalvis Džiugui sidabrin kulką. (P. C.) Dulkėjo įkaits smėlis, po kojomis lūžinėjo perdživusios medžių šakos. (R. L.) Zenonas nustebs pažvelgė į dangų: mėnuo buvo dings; mariomis sėlino baltas rkas. (R. L.) Dangus murzinas, dulkia šaltas, skvarbs lietutis. (J. Mk.) Raitelis atrodė labai skubs: arklį plakė iš abiejų šonų, rankomis mušdamas per kaklą. (P. C.) Dangus vis dar buvo gdras, šiltas, naktys ramios, žvaigždtos; ištisomis savaitėmis nenukridavo nė lašelis lietaus. (R. L.) Juro spėjimas buvo teisngas: dvarą padegė, kaip vėliau kalbėjo, iš keršto. (P. C.) Saulė vis labiau pradeda spirginti, atsiranda begalės visokių musių, vabalų, spangių, vapsvų, – gyvuliai darsi vis neramesni. (P. C.) Viskas daugiau priminė kaimą, o ne miestą: po gatvę vaikštinėjo vištos, tvartelise kriuksėjo kiaulės, kiemse viauksėjo šunys. (A. P.) Traukinys dunsėjo toliau, pro šalį lėkė vis nauji vaizdai. (J. P.) Balsu kalbėjo – dangus drebėjo, keleliu jojo – kelias dundėjo, medžių viršnėlės linko... (V. K.) Dabar aš matau: jūs visą laiką man bvote geri... (A. Vč.)

Staiga jis ten išvydo daiktą nematytą: valkiodama lenciūgą po žalius žolnus, vaikščiojo skardžiais kalnų mška po lazdnus. (S. S.) Didelė nelaimė pernai ištko Brazdeikius: pasimirė garsusis meistras Jonas Draika. (K. S.) Platesnė upė – maudtis geriau, daugiau priešų – kova įdomesnė. (V. K.) Į rytą lietus nustoja šniokšts, aptyla ir vėjas. (V. D.) Visur tvyrojo kraupi ramybė: joks dvelktlėjimas nejudino tiršts sustingusios oro masės. (A. P.) Vasara buvo pačme savo gražume; kakur aidėjo armonika ir linksmi merginų balsai. (R. L.) Ten pamatsi trejs duris ir galėsi jas aidaryti: raktai bus įkišti duryse. (J. Blč.) Tokia, matyt, lietuvio prigmts: be dainos jis gyventi negali. (R. L.)

Sukaustė šaltis Nemuną ir Nerį,Ledu Aukštaičių klojs ežerai. (V. M.-P.) Senio veidą kartais užguldavo susirpinimo šešėlis: daug bičių, ratuotų medumi, skridamos per ežerą, nukridavo į vandenį. (P. C.) Tą dieną kumeliukas pamatė nuostabų pasaulį: dangus buvo ryškiai mlynas, visur, kur akis užmato, tsėsi lygumos. (P. C.) Pravėriau akis: lempa tebedegė, vagonas riedėjo lengvai sudamasis. (P. C.) Jauni šoka – žemė dreba, seni šoka – dantys klba. (flk.) Užėjs į krautuvę, kurioje galima buvo išgerti kavos ir užksti, Neimantas suabejojo, ar tikrai nori valgyti: alks lg ir dingo. (R. L.) Genys atsigrė sulos iš ryto – lauk saulėtos dienos. (L. Gr.)

Tuo pačiu metu vartose stovinti sargyba perduoda vado ženklą ir belaisviai pavirsta kariais: viena akmirka pradingsta ginklai nuo vežimų, kariai puola su ginklais rankse į pilies kiemą. (K. Pd.) Juodi debesys slinko vis artyn, ir vėjas pūtė vis smarkiau: matti, artinosi audra. (J. Blč.) Eidamas tuščiu jūros krantu, laukiau, kada išgirsiu lėktvo žesį, bet lėktvas turbūt vėlavo: ore buvo tylu. (R. L.) Atsikėls pažvelgiau pro langą – nieko nematyti. (P. C.) Augustino sodyba buvo kaip išmirusi: ir dieną, ir naktį būdavo užkelti kiemo vartai, užstmtos priemenės durs, užrakintos klėts... (A. V.) Juk tu žinai seną žmonių išmintį: tas, kas kaltas, aiškinasi tik kumčs. (I. S.) Žiūrim – krinta patylomis obelų žiedai. (K. B.) Dangus patamsėjo, saulė jau dingo už medžių. (V. M.)

Čiupt čiupt Viščius už kišnės – pinignės nėra. Kol eškojo, klausnėjo, užtrko. Išeina – arklio nėra. Klausnėja – niekas nieko nematė. Pavogė. Tais laikais arklavagių būdavo nemaža. Pavogdavo ir leidavo per rankas, vieni kitiems perduodami. Pavotus arklius dažniausiai varydavo į Vydžius, o iš ten dar toliau. Nepagavai čia pat – nebesueškosi. Pranešė policijai, protokolą surašė, žmes ir visa kita. Tuo tarpu jau ir sutemo. Pasiprašė ten pat, karčemoje, pernakvoti, kai kiti jau išsiskrstė ir išvažinėjo. Rytą vėl šen dirst, ten dirst – niekas nieko. Policijoje pasakė – praneš, kai suras. Ką gi darys? Reikia pėčiam eiti namo, gal pavėžės kas, plentu važiuojnčių nieka netrūksta.

 

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1