Prisijungimas
Testų bankas
Testų banke jau yra 3752 testai, kuriuos galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar daugiau!
DalykasTestai
Matematika654
Anglų kalba593
Istorija458
Informacinės technologijos258
Lietuvių kalba238
Geografija234
Fizika223
Pradinė mokykla183
Rusų kalba171
Biologija132
Sistemos statistika
Užregistruota mokyklų2,982
Užregistruota mokytojų33,221
Sukurta testų255,217
Sukurta klausimų8,290,579
Atlikta testavimų228,223
Moksleivių, atlikusių testavimą, skaičius2,626,938
Partneriai 


Parašykite kartu arba skyrium


Klausimas #1


[Turbūt] Tur(būt) [be reikalo] (be)reikalo [ne viską] (ne)viską išklausiau iki galo. [Ne tas] (Ne)tas s[ą]varžėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos rengiamoje konferencijoje reikėjo [ne tau] (ne)tau, o man. [Ne vienam] (Ne)vienam pritrūksta jėgų užkopti [ligi pat] ligi(pat) savojo laimės žiburio. Tai [nebe pirmoji] (ne)(be)pirmoji mano tolima išv[y]ka. [Argi] Ar(gi) taip svarbu, kas laimės: jei [ne tas] (ne)tas, tai kitas. Vaikai jau [nebe tokie] (ne)(be)tokie maži. Dar [ne visi] (ne)visi susirinko į Vytauto Didžiojo universiteto senato posėdį. Lietuvos Respublikos u[žs]ienio reikalų ministerija gavo [nebe visus] (ne)(be)visus mano si[ų]stus laiškus. Saulės užtemimas buvo [nevisiškas] (ne)visiškas. Iš [kurgi] kur(gi) tas [nevisiškas] (ne)visiškas tavo pasitikėjimas pač[iai]s brangiaus[iai]s ir artimiaus[iai]s žmonėmis? Maisto a[t]sargų visai [nebekas] (ne)(be)kas belikę. Derlius š[į]met tikrai [nekoks] (ne)koks. Gyd[y]tojas chir[u]rgas blaškėsi po operacinę kaip [nesavas] (ne)savas. Visą dieną tu elgiesi lyg [nevisas] (ne)visas – vaikštai iš kampo į kampą nukabin[ę]s nosį, išt[į]susiu veidu. [Nebekokia] (Ne)(be)kokia čia laimė vienam visą amžių var[g]ti. Kelionė į Kuršių neriją sekėsi [nekaip] (ne)kaip. Mokykloje mokėsi [nekaip] (ne)kaip, tai ir universitete sekėsi [ne per geriausiai] (ne)(per)geriausiai. Elgiesi [ne kaip] (ne)kaip tikras vyras, o kaip piemengal[y]s. [Ne alkani|nealkani] (Ne)alkani ir jie buvo. Tu man [ne svetimas|nesvetimas] (ne)svetimas. Oras buvo [ne šaltas|nešaltas] (ne)šaltas. Aš jau [nebe jaunas|nebejaunas] (ne)(be)jaunas žmogus. Matau, Mataušėli, kad [ne guli|neguli] (ne)guli, o stovi ir pustai tas savo rankeles. Jis [ne verkia|neverkia] (ne)verkia, o juokiasi. Moterys šiais laikais [nesensta|ne sensta] (ne)sensta, tik įdomesnės darosi. Žirgas [ne bėga|nebėga] (ne)bėga, tik piestu stoja. Lėktuvas [nebe ūžė|nebeūžė] (ne)(be)ūžė, o kaukt[e] kaukė. [Nedarbas] (Ne)darbas savo tėvynėje žmogų psichologiškai slegia lab[i]au negu gyvenimas [nelaisvėje] (ne)laisvėje ar svetimame krašte. Tau rūpi [nebe darbas] (ne)(be)darbas, o tėvų ir giminių turtai. Juos apėmė [neviltis] (ne)viltis, kai suž[i]nojo matemat[i]kos egzamino rezultatus. Lapus nuo medžių nudr[a]skė [ne vėjas] (ne)vėjas, jie krito pak[ą]sti pirm[u]jų šalnų. Ekstravagantiškus uždarosios akcinės bendrovės „Perlita“ si[u]vinius labiausiai perka [ne moterys] (ne)moterys, o p[aa]uglės ir jaunos merginos. Aš [ne Kastytis] (ne)K__stytis, o K[ę]stutis. Mano pu[ss]eserė gyvena [ne Kijeve] (ne)Kijeve, bet Frankfurte prie Maino. Neur[gz]k, [tu gi] tu(gi) [ne šuo] (ne)šuo, o žmogus. Pirkis [ne butą] (ne)butą, bet namą. Lietuvoje gyvena ir [ne lietuvių|nelietuvių] (ne)lietuvių. Į prezidento suren[g]tą spaudos konferenc[ij]ą buvo įleista daug [ne žurnalistų|nežurnalistų] (ne)žurnalistų. [Nespecialistams|Ne specialistams] (Ne)specialistams dažnai sunku surasti optimalų sprendimą sudėtingesn[iai]s, daugiau teorinių žinių reikalauj[a]nčiais atvejais. [Ne be pagrindo] (Ne)(be)pagrindo visos ministerijos ir departamentai buvo įpareigoti per mėnesį atleisti pareigas dubliuoj[a]nčius darbuotojus. Tokiose valstybėse žmonės [ne be priežasties] (ne)(be)priežasties grim[z]ta į narkomanijos ir alkoholizmo li[ū]ną. Kodėl tu šautuvą [nevietoj] (ne)vietoj laikai? [Nevietoj] (Ne)vietoj pasodintas bulves apsėmė pakil[ę]s upelio vanduo. [Netoli] (Ne)toli manęs ant pievelės t[y]so tas visų garbinamas išt[į]sėlis krepšininkas, apsivilk[ę]s nut[į]susiu me[g]ztiniu. K[oo]peratyvo įkūrimą nusprendė paremti [nemažai] (ne)mažai Ž[a]slių miestelio gyventojų. Man [nevisiškai] (ne)visiškai aišku, kas į mūsų šaldytuvą galėjo įkišti tą apipel[i]jusią picą su [šampinjonais|šampinionais]. Per keletą metų pasienio miestelis pasikeitė [neatpaž[į]stamai] (ne)atpaž__stamai. [Netinkamai] (Ne)tinkamai elgdamasis tu nieko gero [nepasieksi] (ne)pasieksi. [Argi] Ar(gi) [netyčia] (ne)tyčia įmanoma įsivelti į tokį suplanuotą nusikaltimą? [Nejučiomis] (Ne)jučiomis gr[į]žtelėj[ę]s, išvydo perbalusį draugo veidą. [Šįkart] Š__(kart) jis kalbėjo [nebe piktai] (ne)(be)piktai ar gr[a]sinamai, bet švelniai, įtikinamai. Šį pavasarį ji [pirmąsyk] pirm__(syk) apsirengė [ne juodai] (ne)juodai, o ryškiai, spalvingai. Išsiskiriame juk [ne amžinai|neamžinai] (ne)amžinai. Tu atrodai [ne jaunai|nejaunai] (ne)jaunai. Jie [ne kartą] (ne)kartą yra susipykę ir vėl susitaikę. Vilniaus banko valdytojas [ne juokais] (ne)juokais įsiuto, kad jam [ne laiku] (ne)laiku pranešė apie paskolos išdavimą. [Šįryt] Š__(ryt) per nakties vėsos atgaivintą dykumą jie žin[g]sniavo [ne greta] (ne)greta. Pasikalbėti reikėt[ų] [ne namie] (ne)namie. Man rodos, kad jūs abu [per daug] (per)daug skirtingi ir jums tikrai [ne pakeliui] (ne)pakeliui. Katino [negalima] (ne)galima glostyti [ne paplaukiui] (ne)paplaukiui. Mūsų sode obelys žydi ir veda vaisius [ne pamečiui] (ne)pamečiui. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas [ne veltui] (ne)veltui susilaukia tiek daug kritikos. Vaikai [ne visada] (ne)visada gerai sutaria su tėvais, bet [užtat] už(tat) dievina savo senelius. Man [ne visai] (ne)visai aišku, kodėl jau prireikė pataisų prieš mėnesį pasirodžius[ia]m Įmonių bankroto įstatymui. Miesto centre automobilį galima pasistatyti [ne visur] (ne)visur. Susitarti su butų ekspl[oa]tacijos tarn[y]bomis pasisekė [ne taip] (ne)taip greit. Bet š[ia]ndien visas tavo darbas tikrai [ne perniek] (ne)(per)niek. [Ne pirmąkart] (Ne)pirm__(kart) tu pamiršti vis[a], ką aš tau buvau sakęs. Pasipylus priekaištų lavinai, ilgai sėdėjo panarinęs galvą, po to pažvelgė į mus visus, bet atsakė [ne tuojau] (ne)tuojau. [Ne visuomet] (Ne)visuomet dėl šios ligos sutrinka tik judesių k[oo]rdinacija. Susitarė susitikti [ne šiandien] (ne)š__ndien ir [ne rytoj] (ne)rytoj, bet po savaitės.
Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 146