Prisijungimas
Testų bankas
Testų banke jau yra 3641 testai, kuriuos galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar daugiau!
DalykasTestai
Matematika623
Anglų kalba574
Istorija450
Informacinės technologijos249
Geografija234
Lietuvių kalba230
Fizika212
Rusų kalba171
Pradinė mokykla171
Biologija131
Sistemos statistika
Užregistruota mokyklų2,943
Užregistruota mokytojų31,806
Sukurta testų237,773
Sukurta klausimų7,646,233
Atlikta testavimų199,850
Moksleivių, atlikusių testavimą, skaičius2,272,273
Partneriai 


Konkurs z matematyki "Kangura" - 2005 - STUDENT - Litwa


Klausimas #1


Dla której z poniższych wartości x wartość wyrażenia  jest najmniejsza?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #2


He spośród kolejnych liczb od 2 do 100 to sześciany liczb naturalnych?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #3


Pięć kart oznaczonych liczbami od 1 do 5 ułożono tak jak to pokazano w górnym rzędzie (patrz rysunek). W jednym ruchu możemy zamienić między sobą położenie dwóch dowolnych kart. Jaką najmniejszą liczbę ruchów należy wykonać, aby karty zostały ułożone tak jak w dolnym rzędzie?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #4


Jeżeli 888 • 111 = 2 • (2 • n)2 i n jest liczbą naturalną, to n jest równeAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #5


W kratkach tabelki na rysunku obok mamy osiem kangurków. Jaką najmniejszą liczbę kangurków należy przenieść do pustych kratek, by po wykonaniu tej operacji w każdym wierszu i w każdej kolumnie były po dwa kangurki?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #6


 Kwadratowy kawałek papieru rozcięto na trzy części. Dwie z tych części przedstawiono na rysunku. Jaki jest kształt trzeciej części?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #7


Suma czterech kolejnych liczb całkowitych nie może być


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #8


Jednorodny sześcian o wymiarach 3x3x3 waży 810 g. W sześcianie tym wykonano trzy otwory, każdy o wymiarach 1x1x3 (patrz rysunek obok). Ile waży pozostała część sześcianu?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #9


Jeżeli / jest taką funkcją, że f(2005) = 2008 oraz dla każdej liczby całkowitej x zachodzi równość f(x + 1) = 2 f(x) - 2002, to f(2004) jest równe


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #10


Dane są trzy półokręgi, jak na rysunku obok. Promień każdego z tych półokręgów jest równy 2 cm, a czworokąt AB FE jest prostokątem. Punkty £ i F są środkami dolnych półokręgów. Pole zacieniowanej figury wyrażone w cm2 wynosiAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #11


Mama kangurzyca i jej synek Skoczek poruszają się skokami wokół stadionu o obwodzie 330 m. Każde z nich wykonuje jeden skok w czasie jednej sekundy. Skoki mamy kangurzycy mają długość 5 m, a skoki jej synka tylko 2 m. Oba kangury wystartowały jednocześnie z tego samego miejsca i przemieszczają się w tym samym kierunku. Po upływie 25 sekund Skoczek zmęczył się i zatrzymał, a jego mama kontynuowała bieg. Po jakim czasie (w sekundach), licząc od tego momentu, mama dobiegnie do odpoczywającego Skoczka?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #12


Ile istnieje sześcianów o krawędzi długości 1, które mają przynajmniej jedną ścianę białą i przynajmniej jedną ścianę czarną, przy czym każda ściana jest w jednym z tych dwóch kolorów?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #13


Suma oczek na każdych dwóch przeciwległych ścianach kostki do gry jest równa 7. Przetaczamy tę kostkę tak, jak to przedstawia rysunek poniżej. W położeniu początkowym A na górnej ścianie kostki były trzy oczka. He oczek będzie na górnej ścianie tej kostki w położeniu końcowym fi?
Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #14


W trzech pudełkach jest razem 60 kart. Gdyby wszystkie karty z pierwszego pudełka przełożyć do drugiego pudełka, w pudełku tym byłoby dwa razy więcej kart niż w trzecim pudełku. Gdyby zaś wszystkie karty z trzeciego pudełka przełożyć do drugiego pudełka, w pudełku tym byłoby trzy razy więcej kart niż w pierwszym pudełku. Ile kart było w drugim pudełku?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #15


Niech a i b oznaczają długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego. Jaka jest suma średnicy okręgu wpisanego w ten trójkąt i średnicy okręgu opisanego na nim?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #16


Niech M będzie zbiorem tych wszystkich liczb rzeczywistych x, które spełniają nierówność . Wówczas M jest równy


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #17


1+2-3-4 + 5 + 6- 7- 8 + ... +2001 + 2002 - 2003 - 2004 + 2005 =


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #18


Dwie butelki jednakowej pojemności napełniono mieszaniną soku i wody. Stosunek soku do objętości wody wynosi w tych butelkach odpowiednio 2:1 i 4:1. Przelewając z obu butelek mieszaninę do jednego naczynia otrzymamy płyn, w którym stosunek objętości soku do objętości wody równy jest


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #19


Rysunek przedstawia prostokąt AB E F i trójkąt ABC.

Wiadomo, że miara kąta AC F jest równa mierze kąta CBE, |FC| = 6, CE = 2. Pole trójkąta ABC jest równe


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #20


Karol co drugi dzień mówi wyłącznie prawdę, w pozostałe dni wyłącznie kłamie. Dziś wypowiedział dokładnie cztery z pięciu poniższych zdań. Którego z nich nie wypowiedział?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #21


Która z poniższych liczb może być przedstawiona jako iloczyn czterech różnych liczb naturalnych większych niż 1?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #22


W ostrosłupie SABC wszystkie kąty płaskie przy wierzchołku S są proste.
S Pola ścian bocznych SAB, SAC i SBC są odpowiednio równe: 3, 4 i 6. Jaka jest objętość ostrosłupa S?
Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #23


Jeżeli suma cyfr liczby naturalnej m jest równa 30, to suma cyfr liczby m + 3 nie może być równaAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #24


W torbie jest 17 kul ponumerowanych liczbami postaci 5 + k • 125, k = 0,1,...,16, tzn. liczbami 5, 130, 255, 380, 505, ..., 1755, 1880, 2005. Wyjmujemy losowo kule z torby. Jaka jest najmniejsza liczba kul, które należy wyjąć, aby mieć pewność, żc wśród nich będzie przynajmniej jedna para kul, których suma numerów jest równa 2010?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #25


Niech . Która z poniższych liczb wyraża wartość ?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #26


Liczba naturalna m ma dokładnie dwa dzielniki. Liczba naturalna n ma dokładnie pięć dzielników. Ile dzielników ma liczba m • n?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #27


Pewna liczba naturalna ma к dzielników parzystych i n dzielników nieparzystych. Która z poniższych liczb może być wartością ilorazu ?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #28


Wybieramy pewną liczbę. Następnie liczbę tę podwajamy i od wyniku odejmujemy 1. Powtarzając tę procedurę jeszcze 98 razy (za każdym razem stosujemy ją do wyniku poprzedniej operacji) dostaliśmy ostatecznie 2100 + 1. Od jakiej liczby zaczęliśmy?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #29


 W czworokącie ABCD przekątna B D jest dwusieczną kąta ABC, |AC| = |BC|, BDC = 80°, ACB = 20°.

Miara kąta BAD jest równa


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #30


Zbyszek powinien przejechać z miasta A do miasta B. Przed wyjazdem zaplanował, że będzie jechał z pewną stałą prędkością. Później jednak doszedł do wniosku, że powinien dojechać do В wcześniej, niż poprzednio planował. Wyliczył, że gdyby zwiększył prędkość o 5 km/h, to by jechał o 5 godzin krócej, a gdyby zwiększy! prędkość o 10 km/h, to by jechał o 8 godzin krócej. Z jaką prędkością (km/h) planował on początkowo jechać?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1