Prisijungimas
Testų bankas
Testų banke jau yra 3761 testai, kuriuos galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar daugiau!
DalykasTestai
Matematika653
Anglų kalba593
Istorija463
Informacinės technologijos262
Lietuvių kalba239
Geografija232
Fizika225
Pradinė mokykla185
Rusų kalba171
Biologija130
Sistemos statistika
Užregistruota mokyklų3,007
Užregistruota mokytojų33,233
Sukurta testų260,708
Sukurta klausimų8,500,188
Atlikta testavimų238,801
Moksleivių, atlikusių testavimą, skaičius2,752,997
Partneriai 


Konkurs z matematyki "Kangura" - 2008 - STUDENT - Litwa


Klausimas #1


Do diagramu o wymiarach 2x2 wpisano liczby 3 i 4 oraz dwie inne liczby. I I Wiadomo, że sumy liczb w wierszach tego diagramu są równe odpowiednio 5 i 10, oraz że suma liczb w jednej z kolumn jest równa 9. Największa z liczb wpisanych do diagramu jest równaAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #2


Jeżeli х, у są liczbami rzeczywistymi spełniającymi warunki: x + у = 0 i х ≠ 0, to wartość wyrażenia x2008 : y2008 jest równaAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #3


Prostokątna tablica zawiera 21 kolumn, ponumerowanych liczbami 1, 2, 3,..., 21, i 33 wiersze, ponumerowane liczbami 1, 2, 3,..., 33. Usuwamy wszystkie wiersze, których numery nie dzielą się przez 3, i wszystkie kolumny o numerach parzystych. Z ilu pól składa się otrzymana tablica?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #4


Ile liczb pierwszych p ma tę własność, że p4 + 1 też jest liczbą pierwszą?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #5


Na poniższym rysunku przedstawiona jest rzeka; strzałki wskazują kierunek nurtu. Rzeka ta rozgałęzia się i dalej płynie odnogami. Na pierwszym rozgałęzieniu lewa odnoga toczy | ogólnej ilości wody. Następnie odnoga ta rozgałęzia się na trzy, przy czym w lewo płynie j wody z tej odnogi, środkiem | wody tej odnogi, a pozostała woda spływa w prawo i łączy się z prawą odnoga rzeki, powstałą na pierwszym rozgałęzieniu. Jaka część ogólnej ilości wody toczonej przez rzekę w punkcie A płynie w kierunku punktu S?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #6


Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC = ВС, AD = AC, DB = DC (patrz rysunek obok). Ile jest równa miara kąta ACB?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #7


Największa wartość funkcji f(x) = |5 sin л — 3|, x  ∈ \mathbb{R}, jest


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #8


 Rysunek obok przedstawia okrąg o średnicy AB i punkt D na tym okręgu. Ile jest równe d?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #9


Na prostej liczbowej jest pięć różnych punktów A1, A2, A3, A4, A5, położonych w tej właśnie kolejności. Punkt P umieszczono na tej prostej tak, aby suma odległości PA1 + PA2+ PA3 + PA4 + PA5 była najmniejsza z możliwych. Wówczas


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #10


Nora chce w liczbie 2**8 zamiast gwiazdek wpisać dwie liczby tak, aby otrzymana cztero-cyfrowa liczba była podzielna przez 3. Be możliwości ma Nora?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #11


Dany jest zbiór siedmiu liczb: -9; 0; -5; 5; -4; -1; -3. Wybieramy z nich sześć liczb i grupujemy je w trzy pary tak, aby suma liczb w każdej parze była taka sama. Siódma, nie wybrana liczba, jest równa


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #12


Każdy z sześcianów przedstawionych na rysunku obok ma krawędź długości 1. Be wynosi długość odcinka AB?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #13


Dany jest zbiór pięciu różnych liczb całkowitych. Suma dwóch najmniejszych liczb jest równa 10, a suma dwóch największych jest równa 18. Be wynosi suma wszystkich elementów tego zbioru?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #14


Kasia dostała w prezencie 36 drewnianych kangurków i pomalowała je, używając trzech kolorów: białego, brązowego i czarnego. Niektóre kangurki pomalowała tylko jednym kolorem, inne dwoma, a pozostałe 5 kangurków wszystkimi trzema kolorami. Białej farby użyła do pomalowania 25 kangurków, brązowej do pomalowania 28 kangurków, a czarnej do pomalowania 20 kangurków. Ile kangurków pomalowała tylko jednym kolorem?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #15


Jeżeli sinx + cosx = m, to wartość wyrażenia sin4 x + cos4 x jest równa


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #16


Przedstawione na rysunku obok sześciokąty foremne są przystające. Stosunek pola obszaru zacieniowanego do pola całego rów-noległoboku jest równyAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #17


Licznik i mianownik pewnego ułamka są liczbami całkowitymi ujemnymi. Licznik jest o jeden większy od mianownika. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #18


Jeżeli x2yz3 = 73 oraz xy2 = 79, to xyz jest równe


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #19


Rysunek obok przedstawia dwanaście punktów kratowych. Na ile sposo- • bów można wybrać spośród nich trzy punkty współliniowe?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #20


Cztery identyczne kostki ustawiono obok siebie tak jak na rysunku.
Kostki te tym różnią się od kostek standardowych, że sumy oczek na przeciwległych ścianach nie muszą równać się 7. Ile jest równa suma oczek na sześciu stykających się ścianach w konfiguracji przedstawionej na rysunku obok?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #21


Długości trzech krawędzi prostopadłościanu są liczbami całkowitymi i tworzą ciąg geometryczny o ilorazie q =2. Która z poniższych liczb może wyrażać objętość tego prostopadłościanu?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #22


 W widocznym po prawej stronie działaniu pewne cyfry zastąpiono gwiazdkami. Ile jest równa suma cyfr końcowego iloczynu?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #23


eżeli x + у + z = 1 oraz \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}, to wartość wyrażenia x2 + y2 + z2 jest równaAtsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #24


 Ciąg liczbowy (an) jest zdefiniowany wzorami: a1 = 0, an+1 = an + (— 1)n • n, n ≥ 1. Jeżeli ak = 2008, to ile wynosi ki


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #25


Rysunek obok przedstawia trójkąt AS C z wpisanym okręgiem, przy czym AC = 5, AB = 6, ВС = 3. Odcinek E D jest styczny do okręgu. Ile jest równy obwód trójkąta ADE?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #26


Kwadrat ABC D m rysunku obok ma bok długości 1, a punkt M jest środkiem odcinka AB. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #27


W pudełku znajduje się siedem kart. Na każdej napisano dokładnie jedną z liczb od 1 do 7, na różnych kartach różne liczby. Mędrzec M wyciągnął losowo 3 karty z pudełka, zaś mędrzec N wyciągnął 2 karty (w pudełku zostały 2 karty). Wówczas mędrzec M, patrząc na swoje liczby, powiedział do mędrca N: „Wiem, że suma liczb na twoich kartach jest parzysta". Ile jest równa suma Uczb na kartach mędrca M?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #28


Z różnych prostych metalowych prętów zespawano kratę, której fragmenty przedstawia rysunek (пр., ośmiokąt jest spawany z ośmiu różnych prętów). Wiadomo, że w kracie tej jest 61 ośmiokątów. Ilu prętów użyto do zrobienia tej kraty?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #29


Liczba 332 - 1 ma dokładnie dwa dzielniki zawarte między 75 a 84. Ile wynosi iloczyn tych dwóch dzielników?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1      
Klausimas #30


Ile jest liczb 2008-cyfrowych, których każde dwie kolejne cyfry tworzą liczbę podzielną przez 17 lub przez 23?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1