Prisijungimas
Testų bankas
Testų banke jau yra 3759 testai, kuriuos galite panaudoti savo pamokoje, ir bus dar daugiau!
DalykasTestai
Matematika653
Anglų kalba593
Istorija463
Informacinės technologijos262
Lietuvių kalba239
Geografija230
Fizika225
Pradinė mokykla185
Rusų kalba171
Biologija130
Sistemos statistika
Užregistruota mokyklų3,007
Užregistruota mokytojų33,227
Sukurta testų260,558
Sukurta klausimų8,495,000
Atlikta testavimų238,321
Moksleivių, atlikusių testavimą, skaičius2,748,019
Partneriai 


Konkurs z matematyki "Kangura" - 2012 - Student - Litwa


Klausimas #1


Poziom wody w pewnym porcie zmieniał się tak, jak przedstawione jest to na wykresie. Przez ile godzin w ciągu doby poziom wody przewyższał 30 cm?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #2


Co odpowiada ilości 

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #3


Pierwszą z pięciu liczb tabeli  jest 2, a ostatnią 12. Iloczyn trzech pierwszych liczb jest równy 30, iloczyn trzech środkowych liczb jest równy 90, a iloczyn ostatnich trzech liczb jest równy 360. Środkową liczbą jest


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #4


Zegar o trzech wskazówkach różnej długości (godzinowej, minutowej i sekundowej) wskazuje dokładny czas. Nie wiemy, która wskazówka jest wskazówką godzinową, która minutową, a która sekundową, ale wiemy, że na rysunku obok zegar ten pokazuje godzinę 12:55:30. Na którym z zamieszczonych niżej rysunków zegar ten pokazuje godzinę 8:10:00?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #5


Prostokątny kawałek papieru ABCD o wymiarach 16 cmx 4 cm został zagięty tak, że wierzchołek C pokrył się z wierzchołkiem A (rysunek obok). Jakie pole ma czworokąt ANMD'?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #6


Suma cyfr pewnej liczby 9-cyfrowej jest równa 8. Ile jest równy iloczyn cyfr tej liczby?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #7


Największą liczbą naturalną n spełniającą nierówność n200 < 5300 jest?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #8


Dla której z następujących funkcji prawdziwa jest tożsamość:  

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #9


Liczba rzeczywista x spełnia nierówności x3 < 64 < x2. Które z następujących zdań jest prawdziwe?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #10


Rysunek obok przedstawia 5-ramienną gwiazdę pitagorejską (wierzchołki pięciu ramion tej gwiazdy wyznaczają pięciokąt foremny). Jaka jest miara kąta α?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3      
Klausimas #11


Mój wiek wyraża się liczbą dwucyfrową, która jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 5. Wiek mojego kuzyna wyraża się liczbą dwucyfrową, która jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 2. Łączna suma cyfr dwóch liczb wyrażających mój wiek i wiek mojego kuzyna jest nieparzysta. Ile jest równy iloczyn wszystkich cyfr obu tych liczb?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #12


Biuro podróży zaproponowało grupie turystów zwiedzających Warmię i Mazury cztery opcjonalne oferty dodatkowych atrakcji. Z każdej z tych ofert skorzystało 80% członków grupy. Z wszystkich czterech ofert skorzystało p procent członków grupy. Najmniejszą wartością p, przy której jest to możliwe, jest

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #13


Zbiorem rozwiązań nierówności |x| + |x - 3| > 3 jest

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #14


W szkołach na Słowacji stosuje się pięciostopniową skalę ocen: od 1 (ocena najwyższa) do 5. W jednej ze szkół uczniowie pewnej klasy uzyskali z testu z matematyki średnią ocen równą 4, przy czym chłopcy uzyskali średnią ocen 3,6, a dziewczęta 4,2. Które z następujących zdań jest prawdziwe?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #15


Rysunek obok przedstawia trójkąt prostokątny równoramienny z dobudowanymi na bokach kwadratami. Jakie jest łączne pole figury utworzonej przez ten trójkąt i trzy kwadraty?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #16


Kasa kina sprzedała bilety na wszystkie miejsca w pierwszym rzędzie (numerowane kolejnymi liczbami naturalnymi poczynając od 1), przy czym na jedno z tych miejsc pomyłkowo sprzedano dwa bilety. Suma numerów na wszystkich sprzedanych biletach w pierwszym rzędzie wynosi 857. Jaki jest numer miejsca, na które sprzedano dwa bilety?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #17


Rysunek obok przedstawia trójkąt prostokątny o przypros-tokątnych długości a i b i przeciwprostokątnej długości c oraz półkole o promieniu r wpisane w ten trójkąt. Jaki jest promień tego półkola?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #18


Tarcza zegara przedstawionego na rysunku obok ma kształt prostokąta. Jaka jest odległość x między punktami oznaczającymi godziny 1 i 2, jeżeli odległość między punktami oznaczającymi godziny 8 i 10 jest równa 12 cm?Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #19


Dany jest kwadrat ABCD o boku długości 2. Niech E i F będą odpowiednio środkami boków AB i AD. Niech ponadto G będzie punktem odcinka CF takim, że 3|CG| = 2|GF|. Pole trójkąta BEG jest równe

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #20


Prawidłowe kostki do gry (tzn. takie, że suma oczek na każdych dwóch przeciwległych ścianach jest równa 7) układamy w rzędzie, stykając ze sobą ściany o równej liczbie oczek (rysunek obok). Ilu kostek powinniśmy użyć, aby suma oczek na wszystkich ścianach powstałego w ten sposób prostopadłościanu była równa 2012?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4      
Klausimas #21


Jaka jest najmniejsza możliwa miara kąta w trójkącie równoramiennym, który ma tę własność, że pewna jego środkowa dzieli go na dwa trójkąty równoramienne?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #22


Jubiler zamierza z 12 łańcuszków o dwóch ogniwach złożyć łańcuch zamknięty (patrz rysunek). W tym celu musi niektóre z ogniw rozciąć (aby potem je ponownie połączyć). Jaka jest najmniejsza liczba ogniw, które jubiler musi rozciąć?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #23


Automat umie wykonywać tylko następujące dwie operacje na ułamkach: • dodawać 8 do licznika; • dodawać 7 do mianownika.
Rozpoczynając od ułamka 7/8 automat ten wykonał łącznie n operacji w pewnej kolejności i w rezultacie otrzymał ułamek o wartości 7/8. Jaka jest najmniejsza możliwa dodatnia wartość n?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #24


Trójkąt równoboczny o boku 1 toczy się po obwodzie kwadratu o boku 1 (rysunek obok).

Jaka będzie długość linii, którą zakreśli zaznaczony wierzchołek trójkąta do momentu powrotu trójkąta i tego wierzchołka do pozycji początkowej?
 

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #25


Na ile sposobów można ustawić liczby 1, 2, 3, 4 w takiej kolejności (x1, x2, x3, x4), aby liczba
x1x2 + x2x3 + x3x4 + x4x1 była podzielna przez 3?


Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #26


Dana jest parabola y = x2 oraz 2012 linii prostych równoległych do prostej y = x, z których każda przecina parabolę w dwóch punktach. Rzutujemy te punkty na oś OX otrzymując 4024 liczby. Ile jest równa suma tych liczb?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #27


Punkty: P(3; 4; 1), Q(5; 2; 9), fi(l; 6; 5) są wierzchołkami sześcianu. Który punkt jest środkiem tego sześcianu?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #28


Definiujemy ciąg (an) w sposób następujący: a1 = a2 = 1, a3 = a1 - a2, a4 = a2 + a3, a5 = a3 - a4, a6 = a4 + a5, itd. Ile jest równa suma pierwszych 100 wyrazów tego ciągu?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #29


Ze zbioru {1,2, 3,4,..., 25, 26} kolejnych liczb naturalnych wybieramy dwie liczby a i b w taki sposób, że iloczyn ab jest równy sumie pozostałych elementów tego zbioru. Ile jest równe |a - b|?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5      
Klausimas #30


Każdy kot w Krainie Czarów jest albo mądry, albo szalony. Jeśli mądry kot znajdzie się w jednym pomieszczeniu z trzema kotami szalonymi, natychmiast staje się szalony. Jeżeli szalony kot znajdzie się w jednym pomieszczeniu z trzema kotami mądrymi, natychmiast zostaje rozpoznany. Trzy koty weszły kolejno do pustego pokoju. Wkrótce po nich do pokoju wszedł czwarty kot, wtedy pierwszy kot wyszedł. Gdy do pokoju wszedł piąty kot, kot drugi wyszedł, itd. Gdy wreszcie do pokoju wszedł 2012. kot, wówczas po raz pierwszy zdarzyło się, że jeden z kotów został rozpoznany jako szalony. Które dwa koty mogły być szalone po wejściu do pokoju?

Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.lt vartotojams. Mokytojo registracija, mokinio registracija
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5